4 medewerkers/sters (V/M/X) studie en onderzoeksprojecten

Context van je functie

Unia zet zich in voor gelijkheid en de bestrijding van racisme en discriminatie in onze samenleving.

De dienst Prospectie is, in samenwerking met externe partners en de andere Unia-diensten, verantwoordelijk voor de productie van kennis, onderzoek en de verkenning van nieuwe kennisgebieden. De dienst draagt ook bij tot de ontwikkeling van de strategische en operationele projecten van Unia door interne projectleiders en leidinggevenden methodologische omkadering en ondersteuning te bieden. Tot slot helpt de dienst bij de rapportage van Unia aan Europese en internationale instanties.

Unia opent vier werkfuncties binnen deze dienst ter versterking van lopende onderzoeksprojecten in het kader van een cofinanciering door de Europese Commissie voor het verbeteren van ‘Equality Data Collection’ in België.

Je plaats in de organisatie

Je maakt deel uit van de dienst Prospectie en je rapporteert aan het diensthoofd. Je werkt nauw samen in een team van negen Nederlands- en Franstalige collega’s.

Je opdrachten

Ontwikkeling van studie- en onderzoeksprojecten

 • Je werkt mee aan de ontwikkeling van studies en onderzoeksprojecten over o.a. beleidsgericht onderzoek en kwantitatief en kwalitatief meten van gelijkheid, discriminatie en mensenrechten.
 • Je identificeert onderzoeksthema’s en werkt concrete onderzoeksvragen uit.
 • Je stelt offerteaanvragen op en je stelt begeleidingscomités samen.
 • Je volgt de uitvoering van overeenkomsten met externe onderzoekspartners op en evalueert de naleving ervan.
 • Je werkt mee aan de realisatie van publicaties in verband met onze studies en onderzoeken.

 

Opvolging aanbevelingen en uitbreiding van het Equality Data Project (IEDCB) met een focus op handicap

Samen met je collega’s:

 • Breidt je gegevensbronnen rond equality data verder uit (onderzoek van literatuur en goede praktijken, bijeenkomsten met relevante actoren, bevraging via focusgroepen of enquêtes).
 • Analyseer je de verschillende mogelijkheden van zelfdefiniëring van personen met een handicap of op basis van nationale of etnische origine.
 • Werk je mee aan de oprichting van een platform rond equality data.
 • Stel je het projectrapport met aanbevelingen op en presenteer je het project.

 

 • Bijdragen aan de algemene opdrachten van de dienst Prospectie
 • Je werkt mee aan de transversale projecten van de dienst Prospectie en bent actief betrokken bij het overleg binnen de dienst.
 • Je volgt de actualiteit in binnen- en buitenland over onderzoek en methodologie rond de thema’s van Unia.
 • Je onderhoudt en bouwt relaties met onderzoekscentra verder uit.
 • Je zorgt samen met de dienst communicatie voor de interne en externe communicatie over de onderzoeksprojecten.

 

Jouw profiel

Diploma

Master in een menswetenschappelijke richting (sociologie, demografie, sociale psychologie, …) of gelijkwaardig door ervaring.

Kennis en ervaring

 • Je hebt minimum 1 jaar ervaring met sociaalwetenschappelijk onderzoek (kwantitatief en kwalitatief) bij voorkeur op gebied van:
  • gelijke kansen
  • diversiteit
  • handicap
  • of equality data (een masterproef geldt ook als ervaring)
 • Je hebt een grondige kennis van sociaalwetenschappelijke onderzoeksmethoden.
 • Ervaring met wetenschappelijk onderzoek door en met minderheidsgroepen is een troef.

Competenties

 • Je kan kwantitatieve en kwalitatieve databronnen beoordelen op hun relevantie en kwaliteit. 
 • Je hebt goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden. Je kan vlot en efficiënt  communiceren. Je kan wetenschappelijke concepten helder uitleggen aan een breed publiek.
 • Je past Office/Microsoft-software vlot toe. Je beheerst verschillende softwares voor data-analyse, Excel voor de opmaak van grafieken en o.a. PowerPoint voor presentaties.
 • Je werkt doelgericht, deelt je tijd goed in, legt prioriteiten vast en respecteert planningen/deadlines.  
 • Je werkt graag in een team en kunt efficiënt samenwerken, ook met externe partners.
 • Je kunt zelfstandig werken en je hebt verantwoordelijkheidszin.

Talenkennis

 • Nederlands: perfecte kennis (niveau C2) (mondeling en schriftelijk).
 • Frans: goede passieve kennis (niveau B2) en actieve kennis (niveau B1).
 • Engels: goede actieve kennis (niveau B2) (mondeling en schriftelijk).
 • Kennis van Duits en/of van andere talen waaronder gebarentalen is een extra troef.

Attitude

 • Je onderschrijft de normen en waarden van Unia en de inclusieve visie op handicap.
 • Je staat open voor groei, feedback en ontwikkeling.  

 

Arbeidsovereenkomst

 • Een interessante functie in een collegiale omgeving in een organisatie die gelijke kansen verdedigt.
 • Arbeidsovereenkomst van bepaalde duur voor 18 maanden, voltijds (38 uur/week).
 • Onboarding: je ontvangt verschillende opleidingen en wordt begeleid door collega’s en je leidinggevende.
 • Loon: volgens klasse 7 (barema’s Unia vind je hier). Alle nuttige ervaring wordt gevaloriseerd als anciënniteit. Dubbel vakantiegeld tegen 92% van het maandloon; eindejaarspremie volgens het systeem van de federale openbare sector; maaltijdcheques; pensioenplan.
 • 26 vakantiedagen per jaar, brugdagen en collectieve sluiting tussen Kerstmis en Nieuwjaar. 
 • Hoofdkantoor naast het treinstation Brussel-Zuid met volledig gerenoveerde en ergonomisch uitgeruste kantoren.
 • Mogelijkheid tot telewerk (maximaal 50% van de werktijd) en gepersonaliseerd uurrooster.
 • Volledige terugbetaling vervoerskosten van het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.

 

Hoe dien je je kandidatuur in?

Je kandidatuur is enkel geldig als je het standaardformulier gebruikt. We benadrukken dat Cv’s en sollicitatiebrieven die niet opgemaakt zijn via het standaardformulier niet gelezen zullen worden.

 • Vul het formulier in.
 • Stuur het ons uiterlijk voor 19/10/2022 12 uur ’s middags terug met vermelding van de referentie 2022 12 Prospectie NL.
  • Bij voorkeur per e-mail naar [email protected]
  • Per post naar: Unia, Personeelsdienst, ter attentie van Freek Van Severen, Victor Hortaplein 40, 1060 Brussel.

 

Procedure

 • Selectie op basis van de ingediende kandidaturen op 21/10/22.
 • Schriftelijke thuistest op 26/10/22 van 9u30 tot 12u30.
 • Interview met selectiecomité op 8/11 of 9/11/22.
 • Indiensttreding – zo snel mogelijk.

 

Voor meer informatie

 

 

Door: Unia - Interfederaal Centrum voor Gelijke Kansen. - wo, 28/09/2022 - 14:53
Deze vacature blijft zichtbaar tot wo 19/10/2022