Arts infectieziektebestrijding (regio West)

Infectieziekten goed opvolgen is van cruciaal belang in onze samenleving, dat is de voorbije jaren wel gebleken. Als arts infectieziektebestrijding sta jij met 2 voeten in de dagelijkse realiteit. Je hebt contact met de begeleidende zorgverstrekkers van patiënten, maar ook met patiënten zelf, veelal via telefoon. Zo krijg je een goed beeld van de dagelijkse realiteit van infectieziekten in jouw regio. Daarom heb je ook een belangrijke rol in de voorbereiding van het beleid rond infectieziekten en vaccinatie.

Jouw team maakt deel uit van de afdeling Preventief gezondheidsbeleid en grijpt in wanneer ergens in Vlaanderen een meldingsplichtige, besmettelijke ziekte wordt gesignaleerd. Als dat gebeurt, neemt je team pijlsnel actie om een uitbraak te voorkomen of in te dijken.

Hoe dat dagelijks in zijn werk gaat? Je ontvangt meldingen van infectieziekten, bijvoorbeeld in een zorgvoorziening of op een school. Die analyseer je om te begrijpen wat het risico van besmetting is. Je stemt af met collega-zorgverleners in het veld over de beste volgende stappen. Wanneer je maatregelen aanraadt, coördineer je ook hoe die worden uitgerold. En elke stap documenteer je grondig als houvast voor je collega’s en voor het beleid.

Een verantwoordelijke rol? Zeker, en dus zie je ook op grote schaal het resultaat. Jouw inzichten zijn van cruciaal belang voor de opvolging van specifieke infectieziekten. Een andere, efficiëntere aanpak of verbeterde richtlijnen? Daar draag je aan bij en die maken een groot verschil voor de bescherming van de volksgezondheid in heel Vlaanderen. Daarom krijg je ook heel wat kansen om je bij te scholen en de laatste ontwikkelingen in je veld op te volgen.

Bijlage Grootte
SR_11266.pdf 317.34 KB
Door: -
Deze vacature blijft zichtbaar tot zo 31/12/2023