Geëngageerde coördinator

EVA-centrum is een ontmoetingsplaats in Ekeren waar we werken rond armoedebestrijding, diversiteit en migratie. Het is een plek waar iedereen welkom is en enthousiaste medewerkers en vrijwilligers zich inzetten om het leven van anderen en zichzelf meer kleur te geven, waar solidariteit tussen mensen met meer kansen en minder kansen centraal staat. Als lokale vzw zijn we lid van Netwerk tegen Armoede. Onze bijzondere aandacht gaat uit naar maatschappelijk kwetsbare groepen met de bedoeling hen sterker te maken, zodat ze als volwaardige burgers kunnen deelnemen aan onze maatschappij. We proberen dit te realiseren via

  • Een solidaire buurtwinkel die lid is van Sociaal Winkelpunt vzw waar mensen tegen verminderde prijs basisproducten kunnen aankopen 
  • Nederlandse conversatiegroepen voor anderstaligen
  • Naschoolse begeleiding om te vermijden dat kinderen een schoolachterstand oplopen
  • Onthaal en sociale dienstverlening
  • Een ruim aanbod aan vaste-en occasionele activiteiten
  • Projectwerking met bijzondere aandacht voor maatschappelijke participatie, voedselhulp, huurwaarborg …
  • Buurtgerichte en socio-culturele activiteiten
  • Noodhulp in crisissituaties o.a. oorlog in Oekraïne, aardbevingen in Turkije, Syrië…

Voor dit alles zoekt het EVA-centrum een geëngageerde coördinator (M/V/X)

Bijlage Grootte
vacature coördinator EVA APRIL 2024.pdf 442.85 KB
Door: EVA Centrum -
Deze vacature blijft zichtbaar tot do 30/05/2024