Medewerker personeelsadministratie en financiën

Personeelsadministratie

- Je voert de personeelsadministratie uit, zoals het opstellen van arbeidsovereenkomsten, het controleren van werktijden.

- Je voert de loonadministratie uit i.s.m. het sociaal secretariaat;

- Je houdt je werk nauwkeurig bij in een klassement;

- Je onderhoudt contacten met het sociaal secretariaat, werkgeverskoepel, .. en volgt de veranderende wetgeving op deze manier op en past ze toe;

- Je bent het aanspreekpunt zowel voor de personeelsploeg als directie en dagelijks bestuur.

Financiën

- Je boekt facturen, onkostennota’s, .. in het boekhoudpakket in;

- Je voert betalingen uit;

- Je stelt samen met de financiële commissie ( leden van het dagelijks bestuur en directie ) de begroting op, maakt een liquiditeitsplan;

- Je volgt tussentijds de budgetten op en neemt dit op met de betrokken personeelsleden en koppelt terug naar directie en dagelijks bestuur.

- Je sluit het boekjaar af i.s.m. een externe boekhouder;

- Je bent mee verantwoordelijk voor het financiële luik van diverse rapporteringen en dossiers;

- Je volgt de reglementen en richtlijnen op en past ze toe;

- Je bent het aanspreekpunt zowel voor de personeelsploeg als directie en dagelijks bestuur.

Door: AIF+ vzw -
Deze vacature blijft zichtbaar tot zo 02/04/2023