HartbovenHard

HART BOVEN HARD is… Een groeiend burgerinitiatief dat mensen verenigt die zich zorgen maken over het geplande beleid van de Vlaamse en de federale regering. We verzetten ons tegen een al te economische kijk op onze samenleving en verdedigen gelijkheid, solidariteit en zuurstof voor mensen.

Artikels

26/09/2014 - 12:29 Socius

Na weken van bang afwachten, is er dan toch duidelijkheid gekomen over de geplande besparingen in de cultuursector. Deze besparingen komen hard aan. Erg hard.

25/09/2014 - 10:02 Ico Maly

Elk verzet start met een analyse. Ico Maly (coördinator Kif Kif) analyseert het Regeerakkoord van de Vlaamse regering. Het akkoord kent volgens hem twee grote motieven die in elk domein opduiken: neoliberalisme en een vervlaamsingspolitiek.

23/09/2014 - 14:30 Metrotime

Vlaams minister-president Geert Bourgeois belooft begrip voor ‘Hart boven Hard’, de krachtenbundeling van het middenveld die vandaag een alternatieve septemberverklaring voorstelde. “Maar ik hoop ook op begrip voor de keuzes die wij moeten maken”, zei de N-VA’er.

23/09/2014 - 13:45 De Wereld Morgen

Hoe oprecht verontwaardigd burgers kunnen zijn, bleek op maandag 22 september bij Hart Boven Hard. Dit breed gedragen initiatief kantte zich, soms op ludieke wijze, tegen de geplande besparingen van de Vlaamse regering. De beelden.

23/09/2014 - 12:45 Pascal Debruyne

Ik wil de Vlaamse regering dagvaarden voor een reeks misdrijven. Gezien de ernst van de misdrijven (190 mljn euro zou op jaarbasis moeten bespaard worden bij verenigingen en organisaties. Over de hele legislatuur meer dan 1 mljrd), is het niet alleen Hart-boven-hard, maar ook “hard tegen hard”