Maatschappelijk falen

Ik huiverde bij de beelden van de vuilniswagen die slaapzakken, dekens en andere spulletjes kwam halen in Zeebrugge. De spulletjes waren van wat sommigen 'illegalen' noemen. Alsof een mens illegaal kan zijn.
Maatschappelijk falen

Vandaag zijn er gemaskerde groepen die vluchtelingenkampen in ons democratisch Europa aanvallen om mensen die op de vlucht zijn voor hun leven te slaan en te beroven van hun bezittingen. Hier wordt met geen woord over gerept door de reguliere media.

 

Ik huiverde bij de beelden van de vuilniswagen die slaapzakken, dekens en andere spulletjes kwam halen in Zeebrugge. De spulletjes waren van wat sommigen 'illegalen' noemen. Alsof een mens illegaal kan zijn. De 'misdaad' die deze mensen hebben begaan is om zonder wettige verblijfsvergunning onze straten te bewandelen. Deze misdaad werd bestraft door het onteigenen van hun persoonlijke spullen, hun bescherming tegen de koude. Als je als maatschappij hier geen vragen bij stelt, dan is er iets fundamenteel mis met de maatschappij.

Recht op bezittingen, hoe schamel die ook mogen zijn, zijn een mensenrecht.

'Niet voederen'

Beter nog: wie het aandurft om dieren voedsel te ontzeggen riskeert in deze fijne maatschappij zware boetes en zelfs gevangenisstraffen. Toch is er een Gouverneur die droogweg oproept om 'illegalen' geen eten te geven.  Dat zou immers een aanzuigeffect hebben van illegalen. Als ik honger heb en er geen middelen zijn om eten te kopen, ga ik stelen. Je zou mensen al te eten geven om

1; omdat het mensen zijn, net als ik en u er zijn.

2: de kleine criminaliteit tegen te gaan.

Recht op voedsel is een mensenrecht!

Een socialist noemde ooit illegalen meeuwen op een vuilnisbelt. Van de socialisten heb ik een hogere inschatting verwacht van hoe ze naar mensen kijken. De voorzitter van de socialistische partij pleitte zelfs voor een pushback van de vluchtelingen. Met andere woorden, de mensen terug drijven naar gebieden waar wij als westerse wereld bommen gooien op het land waar de vluchtelingen vandaan komen.

Ik heb niks tegen socialisten, verre van. Ik heb er jaren op gestemd. Maar de druk van rechts is zo groot geworden dat zelfs de meest schappelijke mensen en politici bezwijken aan het ontmenselijken van 'illegalen'.

'Ontmenselijken'

Bij het 'ontmenselijken' gaat men een groep van de bevolking zo afschilderen dat men hen niet meer als mensen beschouwt en waardoor misdaden tegen hen gerechtvaardigd zijn. In de jaren 30-40 van de vorige eeuw is dit met een andere bevolkingsgroep ook gebeurd. Herinner je je nog de gevolgen van deze propaganda?

'Aanvallen'

Vandaag zijn er gemaskerde groepen die vluchtelingenkampen in ons democratisch Europa aanvallen om mensen die op de vlucht zijn voor hun leven te slaan en te beroven van hun bezittingen. Hier wordt met geen woord over gerept door de reguliere media. Langs de andere kant was de voorzitter van N-VA ,Bart De Wever, de eerste om de vluchtelingen te beschuldigen van een massale verkrachting in Keulen  en wou hij 'onze waarden en normen' opleggen aan de vluchtelingen. Toen bleek dat vluchtelingen niets te maken hadden met de verkrachtingen bleef de N-VA voorzitter stil. Zijn aanhang gelooft de rapporten niet dat vluchtelingen vrij van schuld stelt.

Recht op veiligheid is een mensenrecht.

'Het gevaar'

Het gevaar schuilt niet in de vluchtelingen die naar hier komen om onze waarden en normen te ondermijnen. Het gevaar zit in onze eigen perceptie op een groep mensen die amper 0,4 % van de bevolking uitmaakt. Deze groep wordt systematisch gestigmatiseerd en ontmenselijkt door een groep politici en een deel van de bevolking die stilzwijgend toekijkt. Wij verliezen onze waarden en normen door onze empathie te verliezen voor mensen in nood.