Open brief aan Etienne Vermeersch

Ik ben pro vrijheden, langs alle kanten. In een maatschappij zijn er echter wetten die anderen beschermen van mij en die mij beschermen van anderen.
Open brief aan Etienne Vermeersch

Ik ben pro vrijheden, langs alle kanten. In een maatschappij zijn er echter wetten die anderen beschermen van mij en die mij beschermen van anderen.

 

Beste Heer Vermeersch,

Ik ben een zeer liberaal denker, van het linkse soort. Als u de uitbreiding van de vrije meningsuiting wil, zou ik dat ten zeerste moeten toejuichen. Toch gaat u hier te ver in uw pleidooi. Gewoonweg omdat mensen niet in staat zijn zich aan die louter vrije mening te houden. Het verleden heeft bewezen tot wat openlijk racisme kan leiden, zeker als het openbaar gebeurt. Mensen zijn gewoon niet in staat om de mening van een welbespraakte racist te zien als die van een racist en gaan deze mening overnemen. Dat is het gevaar van de uitgebreide vrije mening die u zo promoot.

Om mijn betoog kracht bij te zetten; we leven in een samenleving die de laatste tijd teert op angst.
Angst om welvaart te verliezen, angst om onze cultuur te verliezen, angst om onze taal te verliezen.
Ik verwijs hier naar het succes van NVA/Vlaams Belang, die alles heeft weten te stigmatiseren wat te stigmatiseren valt. Welke stigma's hebben werklozen en Walen nu niet over hen gekregen? Stigma's waar mensen zonder werk heel moeilijk van af geraken. Laat ons eens een De Winter hebben die buiten het parlement (waar men onverantwoordelijk mag zijn) nog enkele aanhangers vindt die de Islam zo afschilderen dat moslims zo behandeld gaan worden als de joden destijds?
In hoeverre gaan er geen zwakke geesten zijn die daar de legitimering gaan vinden om moskeeën aan te vallen en geweld te gebruiken?  Net zoals dit gebeurde bij de joden in de Tweede Wereldoorlog?

Ik ben pro vrijheden, langs alle kanten. In een maatschappij zijn er echter wetten die anderen beschermen van mij en die mij beschermen van anderen. Stel dat ik de vrijheid zou hebben om mensen te slaan die mijn mening niet delen? Wat zou me tegen houden om dat te doen? Of omgekeerd? Wel, racistische uitspraken kwetsen mensen op een psychologisch niveau. Je bent dan minder omwille van je huidskleur of je religie. Daar wordt je dan op afgerekend. Terwijl een huidskleur of andere etnische trek louter een toevallige speling van het lot is. Vrijheid kan je enkel beschermen door er beperkingen op te leggen. Juist omdat mensen niet in staat zijn met de vrijheid en de verantwoordelijkheid die er mee gepaard gaat om te gaan.


Met hoogachting,

Philippe Verhegge