Label: seksisme

Antiracistische organisaties Kif Kif, Sankaa en Hand in Hand tegen racisme publiceren vandaag de resultaten van het eerste langlopende onderzoek naar online haat bij vrouwen en non-binaire personen met migratieachtergrond in Vlaanderen. Met de start van de rechtszaak tegen Schild en Vrienden op de achtergrond zijn de inzichten en aanbevelingen uit het rapport relevanter dan ooit.

Acht vrouwen, actief binnen diverse organisaties, reageren op de uitspraak van Vincent Van Quickenborne over thuisblijvende vrouwen. De ondertekenaars: Els Flour, bestuurslid Furia; Ida Dequeecker, kernlid BOEH!; Nina Henkens, coördinator Kif Kif vzw; Isa Verlaenen, nationaal verantwoordelijke Rebelle; Meron Knikman, voorzitter Vrouwenraad; Sarah De Coster, expert gender en diversiteit Femma; Sarah Scheepers, coördinator Ella vzw; Heleen Struyven, Crisiskabinet Kinderopvang.

07/02/2022 - 11:49 Frederik Janssens

Frederik Janssens reageert op het opiniestuk van Bart De Wever in De Standaard van vorige maand. In tegenstelling tot wat De Wever beweert, staat onze samenleving niet aan de rand van de afgrond, op het punt om uit te schuiven naar een tirannie van slechte antiseksisme en -racismewetten. Dat onze overheid vandaag tegemoet komt aan gevoeligheden van vele groepen, vrouwen, mensen met een handicap, mensen met een migratieachtergrond, is een teken dat de samenleving erop vooruitgaat!