Antwerps middenveld reageert op Operatie Nachtwacht

Het Antwerpse middenveld maakt zich zorgen over Operatie Nachtwacht, een reactie van de Antwerpse politie op het aanhoudende druggerelateerde geweld. Zij vragen dat er een dialoog opgestart wordt met middenveld en buurtbewoners en stellen een aantal alternatieven voor voor de 'war on drugs'. Kif Kif ondertekende mee.

"We pleiten voor meer gemeenschapsgerichte politie, die de wijken goed kennen en dichtbij burgers staan. Het gaat over het werken aan een constructieve relatie tussen eerstelijnswerkers en politieagenten, zodat ieder zijn rol en opdracht kan uitvoeren. Ook het belang van een welzijnsgerichte aanpak willen we benadrukken. Zo zien we bijvoorbeeld dat jongeren zonder enig toekomstperspectief meer geneigd zijn om te zoeken naar mogelijkheden om snel geld te verdienen, ook als deze niet legaal zijn. Kortom, een geïntegreerde aanpak is noodzakelijk. Politie is er om op te treden als het fout loopt en om de burger te beschermen, maar er is ook nood aan duurzame, doorgedreven oplossingen op langere termijn. "

 

Burgemeester Bart De Wever kondigde donderdag 3/9 de operatie Nachtwacht aan in de strijd tegen druggerelateerd geweld. In de districten Deurne en Borgerhout zullen maandenlang extra patrouilles en systematische identiteitscontroles komen. Bepaalde straten zullen worden afgesloten, wanneer nodig. 

Heel wat Antwerpse middenveldorganisaties zijn bezorgd over deze aanpak en willen de dialoog aangaan. Vanuit het Antwerps Platform Sociale Middenveldorganisaties, J100, smart on drugs, Uit de Marge en Kif Kif wordt daarom een signaal gegeven. Heel wat organisaties binnen het platform zijn actief in de wijken. Ze werken er met de meest kwetsbare groepen: jongeren, druggebruikers, mensen in armoede etc. Jeugdwerkers staan dagelijks op de pleinen te werken met jongeren. Opbouwwerkers en hulpverleners kennen de wijk en hun bewoners door en door. Ook vanuit de drughulpverlening vangen we heel wat signalen op. 

Er is een druggerelateerd probleem en dit probleem moet aangepakt worden. Buurtbewoners geven aan dat ze bang zijn voor geweld. De vraag is echter of deze aanpak de enige en de juiste aanpak is. Zal deze aanpak het druggerelateerd geweld in de stad verminderen? Mogelijk leidt de aanpak eerder tot een verschuiving en zelfs een verdere escalatie. Er zijn andere benaderingen mogelijk die meer kans op succes kunnen inhouden. De piste van regulering moet worden onderzocht als alternatieve beleidsstrategie. Verhogen deze maatregelen het veiligheidsgevoel bij bewoners?  Komt deze aanpak alle bewoners ten goede, ook de meest kwetsbare groepen? Noch bewoners, noch middenveldorganisaties die actief zijn in deze wijken, zijn betrokken geweest bij deze aanpak. Wijken worden te vaak gezien als een ‘probleem’ en worden te weinig (of niet) ingezet als deel van de oplossing. We pleiten daarom voor meer dialoog, met alle betrokkenen. 

We zien een aantal concrete pistes en voorstellen waarover we graag verder in dialoog gaan met de burgemeester. We pleiten voor meer gemeenschapsgerichte politie, die de wijken goed kennen en dichtbij burgers staan. Het gaat over het werken aan een constructieve relatie tussen eerstelijnswerkers en politieagenten, zodat ieder zijn rol en opdracht kan uitvoeren. Ook het belang van een welzijnsgerichte aanpak willen we benadrukken. Zo zien we bijvoorbeeld dat jongeren zonder enig toekomstperspectief meer geneigd zijn om te zoeken naar mogelijkheden om snel geld te verdienen, ook als deze niet legaal zijn. Kortom, een geïntegreerde aanpak is noodzakelijk. Politie is er om op te treden als het fout loopt en om de burger te beschermen, maar er is ook nood aan duurzame, doorgedreven oplossingen op langere termijn. 

De stad Antwerpen en elke inwoner van de stad heeft baat bij een politiekorps dat aanspreekbaar en betrouwbaar is. Toenemend etnisch profileren zetten het vertrouwen van inwoners in politie onder druk. Maar vooral hebben ze een grote impact op mensen die het slachtoffer zijn en in hun rechten geschaad worden. Jongeren geven aan angst te hebben om geviseerd te worden. De opvolging van COVID19-maatregelen in de wijken leidde tot een groeiend spanningsveld tussen politie en jongeren. Jongeren denken het mikpunt te worden van systematische controles in plaats van degenen waar het binnen deze operatie om draait.

Over APSMO

Het Antwerps Platform Sociale Middenveldorganisaties (APSMO) brengt meer dan 50 sociale organisaties samen, vanuit een gedeelde visie op grondrechten en een menswaardig bestaan voor elke Antwerpenaar. APSMO is een kenniscentrum, houdt vinger aan de pols en versterkt de stem van mensen in een kwetsbare positie in de stad Antwerpen. Rond signalen en voorstellen gaan ze de dialoog aan met beleidsmakers en oplossingsactoren. 

Contactpersonen voor APSMO: 

  • Prof. Dr. Peter Raeymaeckers, voorzitter APSMO, 0486 91 54 78
  • Filip Balthau, coördinator JES en woordvoerder voor J100, 0491 71 46 14

Naast de stuurgroep APSMO ondertekenen ook deze organisaties mee dit persbericht:

  • Smart on drugs
  • J100
  • Uit de Marge 
  • Kif Kif