Wetgever moet kans grijpen om actie te ondernemen tegen etnisch profileren

Het parlement heeft de kans om belangrijke stappen te zetten in de strijd tegen etnisch profileren. Groen-Ecolo diende een wetsvoorstel in waardoor een discriminatieverbod en een verplichting om  identiteitscontroles te registreren en motiveren zou worden ingeschreven in de Wet op het Politieambt.

Naar aanleiding van dat wetsvoorstel werden verschillende actoren uit het middenveld, waaronder het platform ‘Stop etnisch profileren’ en KifKif, door het parlement gevraagd om advies te geven. ‘En dat is een positief signaal.’ bevestigt coördinator Eveline Vandevelde. ‘We merken dat er beweging is in het politieke landschap en dat stemt ons hoopvol. Politici tonen eindelijk bereidheid om actie te nemen tegen etnisch profileren.’

Een verbod op etnisch profileren kan ervoor zorgen dat het voor politiemensen duidelijk is wat wel kan en wat niet

Het platform ‘Stop etnisch profileren’ schreef samen met KifKif een bijdrage waarin de organisaties het wetsvoorstel verwelkomen in het licht van eerdere aanbevelingen, met name het uitdrukkelijk inschrijven van het verbod op directe en indirecte discriminatie en de opname van een registratie- en motivatieplicht bij identiteitscontroles in de Wet op het Politieambt. De volledige bijdrage is hier te lezen. Toch is het wetsvoorstel nog voor verbetering vatbaar. Zo moedigt het platform in het bijzonder aan om een expliciet verbod op etnisch profileren te voorzien in de Wet op het Politieambt. Dat verbod kan er immers voor zorgen dat het voor politiemensen duidelijk is wat wel kan en wat niet. Daarnaast kan het een kapstok zijn om andere beleidsmaatregelen aan te koppelen en om straffeloosheid tegen te gaan. In april 2021 herhaalde het CERD-comité in haar aanbevelingen aan België dat een expliciet wettelijk verbod noodzakelijk is om etnisch profileren effectief te bestrijden en uit te bannen.

Tenslotte benadrukken de leden van het platform dat dit wetsvoorstel niet het eindpunt kan zijn en dat ook werk moet gemaakt worden van een kader dat het verzamelen van etnische data regelt om de strijd tegen etnisch profileren effectief aan te pakken. ‘Om etnisch profileren tegen te gaan, moet er ook een manier gevonden worden om etnische data te registreren, dat geldt overigens ook voor de ruimere strijd tegen discriminatie. Het verzamelen van etnische data moet plaatsvinden met respect voor een aantal beginselen, zoals bv. het recht op privacy en zelfidentificatie, en er moeten voldoende waarborgen ingebouwd worden om misbruik van deze data te voorkomen.’ besluit Eveline Vandevelde.

Achtergrond 

De campagne ‘Niet Normaal?! – Stop Etnisch Profileren’ verenigt zeven Belgische mensenrechten-, jeugdwerk- en anti-discriminatieorganisaties en activist Yassine Boubout tegen etnisch profileren door de Belgische politie.

Meer informatie: https://stopethnicprofiling.be/etnisch-profileren/Over de auteur:

Met het platform ‘Stop etnisch profileren’ bundelen 7 organisaties (Amnesty International Vlaanderen, MRAX, Minderhedenforum, Liga voor Mensenrechten, Ligue des droits humains, Uit De Marge, JES) en activist Yassine Boubout hun krachten in de strijd tegen etnisch profileren bij de politie in België.