Digitale expositie Gender Diversity

In maart ging de expo Gender Diversity van Brigitte Boffin van start in onze coworking space Toko in Berchem. Aangezien deze nu niet meer bezocht kan worden vanwege Covid-19, willen we toch digitaal de deur openzetten naar deze intrigerende en sterke visuele verhalen. Welkom!

Fotografe Brigitte Boffin maakte een reeks portretten van mensen die niet in de geijkte genderpatronen passen. In deze reeks brengt ze portretten samen waaruit blijkt hoe rijk onze genderdiversiteit is. Boffin had altijd al bewondering voor mensen die in al hun verscheidenheid zichzelf durven tonen. “In onze maatschappij is het niet altijd gemakkelijk om te zijn wie je bent. Vanaf onze geboorte tot onze volwassenheid worden we door onze opvoeding in het gezin, door de educatieve systemen en door onze omgeving, gevormd en gekneed. Sommige mensen voelen zich prima in dit proces van ‘formattering’, maar er zijn anderen die er niet in slagen zich te identificeren met de standaardmodellen. Zij voelen zich anders, afwijkend. Zich ondanks die verschillen uiten en opkomen voor het anders-zijn vraagt moed,” aldus Brigitte Boffin.

De reeks portretten toont dan ook een combinatie van moed en kwetsbaarheid.

De werken kan je hier bezichtigen. 

Liever een bundeling van de expositie op kwaliteitspapier? Haal het boek in huis.

De expositie wordt vergezeld van deze tekst, die de emotie achter de expositie verwoordt:

 

Gender diversity

Elke samenleving creëert stereotypes.

Veilige herkenbare afspraken.

In die herkenbare afspraken wordt een mens opgesloten,

wordt een mens onzichtbaar voor zichzelf en de anderen.

Onzichtbaar omdat ze niet kunnen worden wie ze zijn

of omdat ze helemaal niet gezien worden.

Vergrendeld in hun zichtbare gender.

Met deze portretten wil ik elk van hen een verhaal geven.

Hen tonen in al hun diverse rijkdom en schoonheid.

Wij zijn allen gender.

 

Toute société crée des stéréotypes.

Des conventions sûres et reconnaissables.

Dans ces accords perceptibles les hommes sont enfermés,

ils deviennent invisibles pour eux même et pour les autres.

Invisibles parce qu’ils ne peuvent devenir ce qu’ils sont,

soit qu’ils ne sont pas vus du tout.

Bouclés dans leur genre invisible.

Avec mes portraits, je veux raconter leurs histoires.

Montrer leur diversité et leur beauté.

Nous sommes tous du même genre.

 

Every society creates stereotypes.

Safe and familiar frames of reference.

Within the boundaries of those familiar frames,

people find themselves imprisoned,

become invisible to themselves and others.

Invisible, because they can’t grow into who they are

or because they are not seen for who they are.

Locked up in their visible gender.

With these portraits I wish to give each of them a voice

and show their rich diversity and beauty.

We are all gender.

                                                                  © Sabine Mols

 

Om helemaal mee te zijn vind je hier een overzicht van de gebruikte terminologie binnen gender. De lijst wordt voortdurend aangevuld, dit is al een mooi begin:

Passabiliteit: De mate waarin een transman of transvrouw door anderen gezien wordt als het geslacht dat overeenkomt met de genderidentiteit en niet meer gezien wordt als iemand van het geboortegeslacht.

Real life experience: Periode tijdens de behandeling van een transseksueel waarin hij/zij op alle vlakken gaat leven in de verkozen genderrol.

Seksuele oriëntatie: Seksuele voorkeur, benoemd op basis van de personen tot wie men zich aangetrokken voelt.

Transgenderisme: Een soort tussenvorm van transseksualiteit en travestie, waarbij je je mannelijker of vrouwelijker voelt dan je geboortegeslacht dicteert, of nu eens man dan weer vrouw, of je helemaal niet terugvindt in de man/vrouw opdeling, maar geen geslachtsaanpassende operatie wenst.

Transman: Als je bij de geboorte als meisje werd geregistreerd, maar een mannelijke genderidentiteit hebt. Ook wel vrouw-naar-man transseksueel genoemd.

Transvrouw: Als je bij de geboorte als jongen werd geregistreerd, maar een vrouwelijke genderidentiteit hebt. Ook wel man-naar-vrouw transseksueel genoemd.

Travestiet: Iemand die de drang voelt om kleren te dragen die cultureel met het andere geslacht geassocieerd worden, omdat hij/zij zich daarin op zijn/haar gemak voelt of om uiting te geven aan bepaalde gevoelens.

Intersekse: Wanneer het lichaam zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken vertoont, als gevolg van een variatie in het functioneren van de geslachtschromosomen, genen of geslachtshormonen en hun receptoren gedurende de ontwikkeling van het embryo. Werd vroeger ook hermafroditisme of tweeslachtigheid genoemd. 

Gender: De sociale, culturele en psychologische invulling van vrouwelijkheid en mannelijkheid.

Genderidentiteit: Je innerlijke gevoel. Of je je man, vrouw, beide of geen van beide voelt. Bij de meeste mensen valt dit samen met hun sekse (geslacht).

Genderexpressie: De uiting die je (wel of niet) geeft aan je genderidentiteit. Meestal wordt dit begrepen als uiting geven aan je vrouwelijkheid, mannelijkheid, ... Het gaat dan om je kledingkeuze (jurk, hoodie, ...), taalgebruik, gebaren, make-up, haartooi, gebruik van parfum, omgaan met emoties en andere uitingen.

Transgender: Wanneer je genderidentiteit of genderexpressie afwijkt van de verwachtingen die aan je sekse verbonden worden. Koepelterm voor alle vormen van gendervariantie: travestieten, transgenderisten, mensen die nog twijfelen aan hun genderidentiteit of geregeld van genderidentiteit wisselen, die een fluïde of neutraal zelfbeeld hebben. Recent werd deze term vervangen door trans*, waarbij de asterisk verwijst naar de variatie aan transgenderidentiteiten.

Trans*: Een recent ontstane term om te verwijzen naar de diversiteit aan trans-identiteiten.

Genderfluïde: Het zich wisselend (meer) mannelijk of (meer) vrouwelijk voelen en uiten.

Genderqueer: Genderidentiteit die niet exclusief mannelijk of vrouwelijk is. Zie ook: Non-binair.

Non-binair: Een non-binair persoon is iemand die zich niet thuis voelt in de binaire gendercategorieën man of vrouw en zich beter voelt bij een andere, niet-binaire, genderidentiteit.

Queer: Anders. De term is meestal bedoeld voor iemand die zich afzet tegen de standaard heteronorm. Queers willen zich niet in hokjes laten duwen. Hun seksuele geaardheid en/of biologisch geslacht is een vraagteken of doet er niet toe. Wat telt is hoe iemand als geheel in de maatschappij staat.

Androgyn: Een combinatie van mannelijke en vrouwelijke kenmerken.

Butch: Een mannelijke lesbienne.

Cisgender: Mensen van wie de genderidentiteit in de lijn ligt van hun biologisch geboortegeslacht.

Coming-out: Het voor het eerst uitkomen voor iets dat eigen aan je is.

Crossdresser: Overkoepelende term voor travestieten, dragqueens en dragkings.

Dragking: Een vrouw die mannelijke kleding aantrekt en make-up draagt voor speciale gelegenheden, shows en optredens.

Dragqueen: Een man die vrouwelijke kleding aantrekt en make-up draagt voor speciale gelegenheden, shows en optreden.

Genderdysforie: Wanneer je hinder ondervindt van de incongruentie tussen het geslacht dat je bij de geboorte werd toegewezen en je genderidentiteit. Niet alle transgenders ervaren noodzakelijk genderdysforie, sommigen slechts gedurende een periode in hun leven.

Genderisme: Discriminatie op basis van iemands afwijkende genderidentiteit of -expressie.

Panseksueel: Seksuele oriëntatie waarbij iemand aangetrokken is tot een persoon los van zijn/haar biologische geslacht of genderidentiteit.

 

Bronnen terminologie:
Casablanca voorbij, het bewogen leven van transgenderpionier Corinne (door Linda Asselbergs), Çavaria (cavaria.be), Transgender Infopunt (transgenderinfo.be)