Racisme en psychologie

In deze reeks verzamelen we informatie over racisme en psychologie. We onderzoeken of racisme traumatische gevolgen kan hebben, vatten enkele (Amerikaanse) onderzoeken samen en analyseren allerlei psychologische effecten.

 

Na een schokkende gebeurtenis zoals een aanranding, een gewelddadige overval of een ongeluk, is het mogelijk dat je een PTSS of posttraumatische stressstoornis ontwikkelt. PTSS kan verholpen worden door de juiste zorg, bijvoorbeeld door psychotherapie, al dan niet in combinatie met medicatie.

Maar bestaat er zoiets als racismetrauma? Zo ja, wat voor effect heeft dit op lange termijn, zeker als het op collectieve schaal gebeurt? En hoe zorgen we er dan voor dat racismetrauma niet wordt doorgegeven?

In deze reeks onderzoeken we of trauma en racisme rechtstreeks met elkaar in verbinding staan, en wat je er in dat geval aan kan doen. We kijken ook naar andere psychologische effecten van racisme.

Er zullen regelmatig interviews, artikels en recensies verschijnen. Hou het dossier Racisme en psychologie dus zeker in de gaten.