Racisme in het onderwijs: waar blijven de acties van de Vlaamse regering?

Wat zal de Vlaamse regering doen om racisme in het onderwijs aan te pakken na de enquête van de Vlaamse scholierenkoepel? Niet veel, zo blijkt uit de antwoorden van de minister voor Onderwijs in het parlement op 7 december.

Een klein lichtpuntje: de onderwijsinspecties zullen erop moeten toezien dat het decreet leerlingenbegeleiding nageleefd wordt. De bekendmaking van meldmogelijkheden voor grensoverschrijdend gedrag maakt daar deel van uit. Er is echter veel meer nodig. Racisme in het onderwijs beperkt zich niet tot enkele uitspraken van enkele leerkrachten of leerlingen die je via een melding kunt begrenzen.

Schoolteams die onbewust minder geloven in bepaalde leerlingen, leerkrachten met een migratieachtergrond die het niet uithouden in bepaalde leraarskamers, een schrijnend gebrek aan inclusie in schoolbesturen, ouders die paternalistisch benaderd worden, discriminatie bij inschrijvingen… wat zal de regering daaraan doen?

Het middenveld heeft voorstellen

De Vlaamse scholierenkoepel doet enkele interessante voorstellen. Ook in ons memorandum staan tal van mogelijke acties, waarover we graag met de minister in gesprek gaan. Ook wij zien namelijk een belangrijke rol weggelegd voor de onderwijsinspecties. Met oog op het verhogen van de onderwijskwaliteit, zouden ze systematisch kunnen nagaan hoe scholen vooroordelen tijdens het lesgeven, de leerlingenbegeleiding en de studieoriëntatie tegengaan.

De regering zou voorts stimulansen kunnen voorzien voor (hoge)scholen die actie ondernemen om meer leerkrachten met een migratieachtergrond voor de klas te krijgen en te houden.

Subsidies stopzetten als antwoord op racisme?

Ondertussen vernemen we dat School zonder racisme, één van onze leden, het faillissement moet aanvragen wegens een stopzetting van hun subsidies. Subsidies die komen van de… minister van Onderwijs, die in de commissie nochtans de financiering van School zonder racisme vermeldde als voorbeeld van hoe de Vlaamse regering racisme aanpakt.

Middenveldorganisaties zoals School zonder racisme spelen een rol die een regering onmogelijk op zich kan nemen. Ze houden de vinger aan de pols, vangen signalen op, ontwikkelen onschatbare expertise, staan met beide voeten op het terrein

Middenveldorganisaties zoals School zonder racisme spelen een rol die een regering onmogelijk op zich kan nemen. Ze houden de vinger aan de pols, vangen signalen op, ontwikkelen expertise van onschatbare waarde en staan met beide voeten op het terrein. Tegelijk kan de strijd tegen racisme niet gewonnen worden zolang de regering de handschoen zelf niet opneemt. Inspectiediensten krijgen geen richtlijnen van het middenveld. Het middenveld kan onder meer het inschrijvingsdecreet, de inhoud van de lerarenopleiding en de eindtermen niet hervormen.

Het sterkste beleid ontstaat dus via een nauwe samenwerking tussen de betrokkenen, het middenveld en de beleidsmakers. Regeringen die subsidies schrappen, zetten deze cruciale wisselwerking op de helling.

Schuldig verzuim van de Vlaamse regering inzake racisme-aanpak

We hopen dat de beslissing om School zonder racisme niet meer te subsidiëren op een misverstand berust. Of is dit het zoveelste voorbeeld van schuldig verzuim van de Vlaamse regering inzake racismebestrijding? Het uitblijven van een stevig antwoord op racisme beperkt zich namelijk niet tot het onderwijs. Vanuit de vaststelling dat de onderhandelingen over het interfederale actieplan vastzaten, lanceerden zowat alle regeringen in België dit jaar hun actieplan tegen racisme. In Vlaanderen ligt er zelfs geen aanzet op de regeringstafel.

De Vlaamse regering heeft nog enkele maanden om aan te tonen dat de strijd tegen racisme toch een prioriteit is. De vaststellingen over racisme in het onderwijs zijn een ideale gelegenheid om terug vaart te krijgen in de lancering van het Vlaams actieplan tegen racisme, in alle samenlevingsdomeinen. Gezien de kolossale maatschappelijke kost van racisme, is elke inwoner daarbij gebaat!Over de auteur:

De NAPAR-coalitie is samengesteld uit een zestigtal Belgische organisaties. Ze pleit voor een interfederaal actieplan tegen racisme.