Kif Kif hecht veel belang aan de kwaliteit van de teksten die ze publiceert. Elk stuk dat binnenkomt wordt door een van onze medewerkers geredigeerd.

We houden ons aan enkele gemeenschappelijke afspraken wanneer we door de tekst gaan.

Tijdens de eerste lezing van de tekst wordt vooral naar de inhoud en de structuur gekeken. Is het materie voor Kif Kif? Zit de tekst juist in elkaar? Is de tekst logisch/helder opgebouwd? Zijn bij een opinie de argumenten goed onderbouwd? Is het bij een recensie duidelijk welke onderdelen van het boek/de voorstelling/de film worden besproken? Zijn bij een interview de vragen en antwoorden goed op elkaar afgestemd? Zitten er feitelijke onwaarheden in de tekst? Kloppen de bronnen indien er naar een andere tekst wordt verwezen? Is de integriteit van de schrijver in gevaar?

Pas als deze punten duidelijk zijn, wordt geoordeeld of de tekst op de website kan worden geplaatst. Indien er wordt beslist om de tekst niet te publiceren, wordt er duidelijk aan de auteur uitgelegd waarom dit het geval is. Als de tekst wel wordt gepubliceerd, laten we dit uiteraard ook weten aan de auteur, en polsen we of het intussen al op andere media is aangeboden.

Nadat we deze punten overlopen hebben, steken we tijd in de eindredactie. We redigeren op inhoud, lengte, structuur, grammatica, zinsconstructies, schrijfwijze van namen, typfouten, ...

We verbeteren altijd met track changes, zodat de auteur kan zien wat we hebben aangepast. Soms worden er opmerkingen bij gezet om een beslissing te duiden, of om aan te geven waar er nog onduidelijkheid is. Soms wordt er een (telefonisch) gesprek gepland om samen enkele punten te overlopen, of beslissingen uit te leggen.

Nadat de auteur goedkeuring geeft, laten we weten wanneer de tekst wordt gepubliceerd. Deze publicatie gebeurt op onze website www.kifkif.be, onze FB-pagina Kif Kif Beweging, onze Instagram en onze Twitter-pagina.

We organiseren regelmatig gratis vormingen én lezingen rond schrijven en media, hou dus zeker onze activiteitenkalender in de gaten.