Diversiteitsbarometer Politie > een nieuw dossier op Kif Kif

De fundamenten van een antidiscriminatiebeleid bij de Federale Politie zijn aanwezig. Discriminatie is strafbaar, maar de wetgeving daarover wordt blijkbaar niet automatisch nageleefd. Kif Kif weet al langer dat deze problematiek zeer complex is.
Diversiteitsbarometer Politie > een nieuw dossier op Ki
 

De fundamenten van een antidiscriminatiebeleid bij de Federale Politie zijn aanwezig. Discriminatie is strafbaar, maar de wetgeving daarover wordt blijkbaar niet automatisch nageleefd.  Kif Kif weet al langer dat deze problematiek zeer complex is. De wet in België is vaak niet toepasbaar, wegens gebrek aan bewijslast. Het is moeilijk om harde feiten op tafel te leggen, want discriminatie is moeilijk te bewijzen. Het is jouw woord tegen dat van de politie.

Daarom start Kif Kif in de loop van dit voorjaar een nieuw dossier. Dat dossier focust op jongeren die vinden dat ze onredelijk werden behandeld door de politie. Kif Kif tekent getuigenissen van jongeren op die zich onrechtvaardig behandeld voelen door de politie, meer bepaald door het Antwerpse politiekorps.

Discriminatie wordt vaak niet gezien als iets dat structureel verankerd zit in onze samenleving. Integendeel, het wordt beschouwd als iets uitzonderlijk dat wordt uitgelokt door de slachtoffers zelf. Dat mechanisme valt onder ‘blaming the victim’ en dat laten we in dit dossier achterwege. Kif Kif laat de jongeren hun verhaal doen en biedt hen daarvoor een platform aan om hun stem te laten horen.

Een vaak vergeten stem is die van de moeders van deze jongeren. Zij ervaren vanop de eerste rij hoe hun kind mogelijke gevolgen meedraagt gedurende de verdere levensloop. De machteloosheid waarmee de moeders geconfronteerd worden wanneer ze deze verhalen van hun kinderen horen komt uitgebreid aan bod. Vandaar kiest Kif Kif er voor om ook hen aan het woord te laten.

Daarnaast vinden we het ook belangrijk om het perspectief van enkele stemmen binnen het politiekorps te belichten. Zij zijn een belangrijke actor in dit onderzoek. Is discriminatie een reëel probleem en hoe kijken zij dan naar deze problematiek? Hoe verloopt alles intern?

Aan de hand van deze getuigenissen en interviews openen we met dit dossier het maatschappelijk debat over externe discriminatie bij de politie ten aanzien van de burgers. 

 

 

Voor vragen en info over dit dossier kan u Jihad Van Puymbroeck bereiken op [email protected]