Diversiteitsbarometer Politie? Een stand van zaken

Na het verzamelen van de interviews zat ik met een vreemd gevoel. De jongeren vertelden hun verhaal, net zoals de politieambtenaren. Elk had een andere waarheid. Enerzijds geloof ik wat deze jongeren tegen mij zeiden en anderzijds volg ik de visie rond diversiteit binnen het Antwerps politiekorps.
Diversiteitsbarometer Politie? Een stand van zaken

De korpschef is niet ingegaan op mijn vraag omdat hij zijn neutraliteit wil bewaren en het standpunt en de visie van de burgermeester volledig ondersteunt. Vreemd hoe je tegelijkertijd neutraal kunt zijn en een visie kunt ondersteunen.

 

Vier maanden terug startte ik met een nieuw dossier op Kif Kif, namelijk Diversiteitsbarometer Politie. In mijn directe omgeving hoorde ik vele verhalen en negatieve ervaringen met de politie.  Ik had het gevoel dat er weinig gebeurt met de verhalen die jongeren vertellen. Dus zo ontstond het dossier, om jongeren de kans te geven om hun stem te laten horen. Ik probeerde in het dossier iedereen aan het woord te laten. De jongeren zelf, maar ook de moeders van de jongeren die zich gediscrimineerd voelen. Daarnaast had ik gesprekken met mensen in het politiekorps zelf, van de Dienst Diversiteit van het Antwerps politiekorps.

 

Na het verzamelen van al mijn interviews zat ik met een vreemd gevoel. De jongeren vertelden hun verhaal, net zoals de politieambtenaren. Maar elk had een andere waarheid. En daar had ik het best moeilijk mee. Enerzijds geloof ik wat deze jongeren tegen mij zeiden en anderzijds volg ik de visie rond diversiteit binnen het Antwerps politiekorps.  Ik vroeg aan de politieagenten wat zij vonden van de getuigenissen in het dossier. Voor hen leek het structureel probleem niet zichtbaar te zijn. En ik denk dat net daar het probleem ligt. Wat je niet ziet, bestaat ook niet. Het zijn inderdaad persoonlijke verhalen van jongeren die zich onrechtvaardig behandeld voelen, maar in elk verhaal komt hetzelfde terug. En dat kan toch geen toeval zijn?

 

Om deze twijfels op te klaren wilde ik een dialoog organiseren tussen de jongeren en de korpschef van Antwerpen.  Ik wou graag aan de korpschef mijn getuigenissen en het openhartige interview van een van zijn medewerkers [Nourdinne > Lees hier] voorleggen. Deze dialoog is er jammer genoeg niet van gekomen. In een e-mail en aan de telefoon liet een mederwerker van de korpschef weten dat deze niet op de vraag kon ingaan omdat hij de neutraliteit wil bewaren en het standpunt en de visie van de Antwerpse burgermeester volledig ondersteunt. Vreemd hoe je tegelijkertijd neutraal kan zijn en toch een zeer duidelijke visie kan ondersteunen. 

 

Dit besluit is geen einde van het dossier Diversiteitsbarometer Politie. Kif Kif blijft een platform voor jongeren die zich door de politie gediscrimineerd voelen en hun verhaal kwijt willen, hoe subjectief het standpunt voor buitenstaanders ook moge zijn. Daarnaast staan we ook altijd open voor een weerwoord van de politie. Kif Kif wilt op die manier een open houding behouden en online de dialoog blijven aangaan.