Dossier: Starterspakket familiemigranten

De door minister Bourgeois gelanceerde brochure: "Migreren naar Vlaanderen. Starterspakket voor familiemigranten" doet een hevig debat oplaaien rond inburgering, vooroordelen, paternalisme en nationalisme. In dit dossier verzamelen we alle opiniestukken en analyses.

Artikels

11/05/2012 - 09:34 Latifa Matheeussen

Ik ga meteen met de deur in huis vallen. Ik schrijf deze brief om uw brochure aan te kaarten. U beweert dat deze de Marokkanen, die naar België willen komen, zal helpen bij hun integratie. Ik heb hier een aantal bemerkingen bij, die ik graag met u wil delen.

10/05/2012 - 00:37 Omar Fathi

Met het loon dat Vlaams viceminister-president Bourgeois verwacht ik toch een ernstigere aanpak van het "samenlevingsprobleem" tussen allochtonen en autochtonen.

09/05/2012 - 19:34 Ico Maly (Kif Kif | UvT)

Vandaag wordt nogmaals duidelijk wat de goede verstaander al wist: N-VA staat voor een anti-migratie -en assimilatiebeleid in de hoop een romantisch homogeen Vlaanderen op te bouwen. Zo reageert Ico Maly na lezing van de starterskit inburgering