Label: Kif Kif standpunt

13/11/2020 - 13:19 Meerdere auteurs

"De houding van de Vlaamse regering tegenover kritische maar constructieve stemmen zoals het Minderhedenforum baart ons als democraten zorgen." Dat staat in een open brief die onder meer wordt ondertekend door Kif Kif, Hart Boven Hard en de Liga voor de Mensenrechten.