Wanneer neemt men praktijktesten serieus als middel om discriminatie tegen te gaan?

Het zoveelste onderzoek op een rij toont opnieuw onomwonden aan hoezeer er sprake is van etnisch-culturele discriminatie op de huurmarkt. Laat 'Mourad' zijn interesse blijken in huuradvertenties van particulieren, dan krijgt hij de helft minder uitnodigingen dan 'Koen'. En hij krijgt dertig procent minder uitnodigingen bij makelaars.

Door: Kif Kif - 24/09/2018 - 08:35

Op de Antwerpse huurmarkt wordt er meer dan 1 op de 3 keer gediscrimineerd door verhuurders en/of makelaars die wel degelijk op zoek zijn naar huurders. Dat blijkt uit het laatste onderzoek van het platform Praktijktesten Nu en de VUB.

Infographic

Net als in het verleden, roept Kif Kif de bevoegde beleidsmakers op om werk te maken van deze problematiek en praktijktesten op te nemen als een onderdeel van hun beleid.

Jammer genoeg verzet een grote groep van onze politici zich nog steeds sterk tegen praktijktesten. Ze laten het liever over aan de betreffende sectoren om ‘zichzelf te reguleren’. Methodes die discriminatie en racisme aan het licht kunnen brengen en beleidsvoorstellen die tot sancties kunnen leiden in het geval van wetsovertredingen, doen ze af als ‘een heksenjacht’.

Gelukkig zijn er ook beleidsmakers die steeds meer gewonnen lijken voor het concept van praktijktesten. Dat blijkt o.a. uit de lokale partijprogramma’s van sommige partijen in de aanloop naar de komende gemeenteraadsverkiezingen. Niettemin moeten we vaststellen dat, wanneer puntje bij paaltje komt, het vooral bij woorden blijft en de concrete daden grotendeels achterwege blijven. Gemaakte resoluties worden niet opgevolgd en concrete wetsvoorstellen blijken doodgeboren kinderen.

We kunnen ons dan ook de vraag stellen wanneer men praktijktesten werkelijk serieus zal nemen om discriminatie tegen te gaan. Hoeveel onderzoeken moeten er nog gebeuren, vooraleer duidelijk wordt dat alle sensibiliseringspogingen en ‘zelfreguleringen’ weinig opleveren? Hoeveel cijfers moeten nog duidelijk maken dat de discriminatie op de arbeids- en huurmarkt schrijnend is, vooraleer men meer doortastende middelen wil inzetten?