[Kif Kif doorgelicht] Kif Kif heeft nog wat meer naambekendheid nodig > Violetta Jitomirskaya

Omdat de vrijwilligers de basis zijn van Kif Kif stelden we hen enkele vragen waarbij ze hun kritische visie op Kif Kif konden loslaten. We lieten ons even onder de loep leggen bij Violetta Jitomirskaya.
[Kif Kif doorgelicht] Kif Kif heeft nog wat meer naambe

Volgens mij is het grootste pluspunt van Kif Kif het feit dat ze mensen een kans geven om hun stem te laten horen. In een democratische samenleving lijkt dit evident. Toch is dit niet altijd zo.

 

Wat is je link met Kif Kif, Violetta?

Ik ben ooit bij Kif Kif terechtgekomen toen ik op zoek was naar een stageplaats. Ik wou graag iets doen rond diversiteit en het audiovisuele. Dit omdat ik toen aan mijn master film- en televisiestudies (UGent) bezig was en in mijn thesis diversiteit centraal stond. In mijn masterproject heb ik dan ook gewerkt rond de programmavoorkeuren van diasporajongeren. Mijn thesis is verder ook gepubliceerd op de website van Kif Kif en sinds kort wil ik mij ook inzetten als vrijwilliger. Ik zou graag diversiteitgerelateerde opiniestukken willen schrijven over zaken die mij zijn opgevallen in de media maar ook andere gebeurtenissen in de samenleving, die vaak geen aandacht krijgen in de media, wil ik absoluut niet uit het oog verliezen. Met mijn opiniestukken wil ik vooral benadrukken dat een diverse samenleving bijzonder verrijkend kan zijn. Spijtig genoeg wordt het verrijkende aspect vaak naar de achtergrond geschoven en wordt diversiteit als polariserend ervaren.

Hoe heb jij Kif Kif zien groeien sinds haar oprichting in 2001 of sinds je Kif Kif hebt leren kennen?

Ik ken Kif Kif nog maar een jaar dus ik kan niks zeggen over de groei. Ik kan wel zeggen dat Kif Kif heel veel interessante zaken aan bod laat komen. Dit kan echter niet worden gezegd over sommige andere platformen.

Hoe zie je Kif Kif de komende 5 jaar evolueren?

Ik vind dat ze heel goed bezig zijn maar dat ze nog meer naambekendheid nodig hebben. Ik denk dat ze hier ook op moeten inzetten de komende 5 jaar. Zodat nog meer mensen worden betrokken en veel meer mensen op de hoogte kunnen worden gebracht van de diversiteitsthema’s binnen de Vlaamse samenleving.

Welk aandeel heeft Kif Kif vandaag binnen het maatschappelijk debat?

Volgens mij is het grootste pluspunt van Kif Kif het feit dat ze mensen een kans geven om hun stem te laten horen. In een democratische samenleving lijkt dit evident. Toch is dit niet zo evident als het lijkt. Vaak zijn minderheidsgroepen niet in staat om zichzelf te organiseren en worden hun stemmen verloren terwijl deze bijzonder interessant zijn als wij willen bouwen aan een harmonieuze samenleving. Daarnaast durven niet alle minderheden hun stem te laten horen daarom vind ik dat deze ook moeten worden overtuigd om hun opinie te delen met de rest van de samenleving.

Zijn er eventueel suggesties waar het beter kan? Wat vind je minder goed?

Zij moeten nog meer inzetten op Social Media. Zorgen voor meer interactiviteit online zodat zij hun publiek op een ludieke manier kunnen binden. Verder zou ik ook meer gaan werken met rubrieken zoals bijvoorbeeld: diversiteit in de politiek, diversiteit op TV, diversiteit online, diversiteit in cultuur,…

Wat moet zeker behouden blijven?

Het moet zeker een platform blijven voor mensen die hun stem willen laten horen. Ik opteer ook om niet enkel mensen aan bod te laten komen die aankloppen bij Kif Kif maar ook om mensen aan te spreken die anders nooit hun opinie zouden delen met de samenleving. Op die manier zullen wij een mooie doorsnede krijgen van de Vlaamse samenleving.
 

 

>>> Ik ben Violetta Jitomirskaya, geboren in Oekraïne en op mijn tiende geëmigreerd naar België. In 2014 haalde ik een master in film- en televisiestudies op de universiteit van Gent. Omdat mijn liefde voor de universiteit zo groot is, blijf ik er ook voor de komende vier jaar. Ik ga er aan de slag als PhD onderzoeker.