[Kif Kif doorgelicht] Ik zie Kif Kif nog meer inzetten op het organiseren van debatten en cursussen > Evelien Geerts

Omdat de vrijwilligers de basis zijn van Kif Kif stelden we hen enkele vragen waarbij ze hun kritische visie op Kif Kif konden loslaten. We lieten ons even onder de loep leggen bij Evelien Geerts.
[Kif Kif doorgelicht] Ik zie Kif Kif nog meer inzetten

Kif Kif blijft echt wel evolueren, en biedt meer dan ooit een noodzakelijk forum voor kritisch denkende burgers die geïnteresseerd zijn in maatschappelijke relevante thema's, en diversiteit in het bijzonder

 

Wat is je link met Kif Kif, Evelien?

Ik ben sinds 2011 actief als vrijwilliger bij Kif Kif. Ik kende de website al een hele tijd, maar werd pas echt een actief lid nadat ik bij Kif Kif in Antwerpen een cursus Journalistiek volgde. Daarna kreeg ik de mogelijkheid om samen met ella, het kenniscentrum gender en etniciteit, en enkele leden van het Vrouwen Overleg Komitee een dossier rond gender & diversiteit op te starten, en een introductiecursus in genderstudies te verzorgen voor enkele Kif Kif-vrijwilligers-wat heel erg fijn was om te doen!

 

Hoe heb jij Kif Kif zien groeien sinds haar oprichting in 2001 of sinds je Kif Kif hebt leren kennen?

Kif Kif blijft echt wel evolueren, en biedt meer dan ooit een noodzakelijk forum voor kritisch denkende burgers die geïnteresseerd zijn in maatschappelijke relevante thema's, en diversiteit in het bijzonder.

 

Hoe zie je Kif Kif de komende 5 jaar evolueren?

Ik zie Kif Kif nog meer inzetten op het organiseren van debatten en cursussen. Ook het online platform zie ik nog groeien.

 

Welk aandeel heeft Kif Kif vandaag binnen het maatschappelijk debat?

Als het op het thema van diversiteit aankomt, denk ik dat Kif Kif echt een van de belangrijkste spreekbuizen in Vlaanderen is!

 

Zijn er eventueel suggesties waar het beter kan? Wat vind je minder goed?

Het zou ideaal zijn voor Kif Kif om nog meer met hun middenveld en de media te kunnen samenwerken, zodat de kritische stem nog meer verspreid kan worden.

 

Wat moet zeker behouden blijven?

Alles, en de toffe vaste medewerkers in het bijzonder!

 

>>> Evelien Geerts is actief bij het Vrouwen Overleg Komitee en Kif Kif. Daarnaast is ze doctoraal onderzoekster aan de University of California, Santa Cruz (VS), waar ze zich toelegt op gender- en diversiteitskwesties <<<