Kif Kif doorgelicht

Met het oog op de volgende beleidsperiode die start in 2016, wordt in dit dossier de beweging doorgelicht. Kif Kif is kritisch, maar vergeet niet om ook zelfkritisch te zijn. We interviewen vrienden, critici en belangrijke actoren in het maatschappelijk debat over het verleden en de toekomst.

Artikels