Auteur: Jan Blommaert

05/09/2018 - 08:21 Jan Blommaert

Onze levens spelen zich alsmaar meer online af. Toch blijven mensen een strak onderscheid maken tussen online- en offlinezones van sociaal gedrag. Offline noemt men ‘de echte wereld’ noemen, terwijl men de onlinewereld als ‘virtueel’ (en dus niet echt) bestempelt. Volgens Jan Blommaert is die visie geheel achterhaald.

25/09/2017 - 21:25 Jan Blommaert

On 24 November 1991, a relatively new party called Vlaams Blok radically redefined the Belgian electoral landscape with a first massive victory at the polls. That 'Black Sunday' sent shock waves through the Belgian political system, and its effects are enduring.

16/06/2017 - 09:26 Jan Blommaert

Volgens Jan Blommaert komt de iftar uit de kast, en nog wel in diverse vormen. Wie goed kijkt kan daaruit veel leren over de aanwezige dynamieken in onze superdiverse samenleving.

16/04/2015 - 12:37 Jan Blommaert

Maarten Boudry doet zijn zegje over links, het Islamdebat en racisme in de Knack van deze week. En hij slaagt er daarbij in om te laten zien dat hij op al deze punten volkomen naast de kwestie zit.

02/04/2015 - 10:34 Jan Blommaert

In 1992 en 1994 brachten Jef Verschueren en ik Het Belgische Migrantendebat uit, en Antiracisme. De discussies over racisme van vandaag vertonen enorme gelijkenissen met de discussies beschreven in beide boekjes.

02/02/2015 - 10:44 Jan Blommaert

Als een reactionaire regering wat wetenschappelijke blabla nodig heeft om een stigmatiserend beleid tegenover allochtonen te motiveren hoeven ze maar één nummer te bellen: dat van Marion Van San. Zij zal dan wel “bewijzen” dat Marokkanen meer “criminogeen” zijn dan Turken of Slovaken

16/01/2015 - 15:43 Jan Blommaert

Charlie Hebdo gaf aanleiding tot een wereldwijde en zelden geziene media-typhoon, die nagenoeg helemaal binnen het “format” van 9/11 verliep. Jan Blommaert schetst de gevaren van deze media-typhoon.

08/12/2014 - 10:56 Jan Blommaert

Op 5 november 2014, de vooravond van de nationale betoging, werd hier en daar hoopvol gefluisterd dat er wel eens heel erg veel volk aanwezig zou kunnen zijn – 80.000 man, zo werd gezegd. Een ongelooflijk aantal dat de vakbonden, die hadden opgeroepen tot de betoging, een ferm mandaat zouden geven.

07/11/2014 - 15:14 Jan Blommaert

Jan Blommaert was gisteren op de betoging en hij zag een heel andere betoging dan degene die we vandaag op onze schermen en in onze kranten te zien krijgen. Een analyse.