Creatieve onderwijsvernieuwing met veel goesting dankzij het Mysterie Van Onderwijs

Het Mysterie Van Onderwijs is een platform voor onderwijsvernieuwing. De organisatie wil een waaier aan innoverende initiatieven onder de aandacht brengen en op 20 mei was het Mystery On Stage. Kif Kif was erbij.
Creatieve onderwijsvernieuwing met veel goesting dankzi

Het werd nog eens duidelijk dat veel mensen op een andere manier over onderwijs willen nadenken. Het is alsof ze ineens genoeg zuurstof krijgen of naar zuurstof gaan zoeken. Een bijzonder geslaagde avond vol goesting waar creativiteit en bezieling mekaar ontmoetten.

 

Het Mysterie Van Onderwijs is een platform voor onderwijsvernieuwing. De organisatie wil een waaier aan innoverende initiatieven onder de aandacht brengen. Het is niet de bedoeling om aanbevelingen te formuleren voor het Vlaamse Ministerie Van Onderwijs, want zij gelooft in vernieuwing van onderuit. Het platform organiseert verschillende evenementen voor onderwijsvernieuwing: Mystery Nights, Mystery-terras en op 20 mei was het Mystery On Stage. Kif Kif was erbij.

In Daarkom in Brussel verwelkomde de ploeg allerlei mensen uit het onderwijsveld. Tien vernieuwende, vaak startende onderwijsprojecten werden aan hen voorgesteld: zij kregen elk tien minuten om hun visie te presenteren en enkele vragen voor te leggen aan het publiek. Hieronder vindt u een overzicht van de “mysteries” die het podium mochten beklimmen.

Fien Bombeke wilde meer werk maken van vakoverschrijdend leren met projectwerken. Leerlingen moeten meer verbindingen leren maken tussen wat ze al kennen en wat nieuw is. Ze is bezig met een toolkit om bijvoorbeeld leerplannen te vergelijken waardoor je echt vakoverschrijdend leerstof kan aanbieden. Kristien Druyts van Canon Cultuurcel kwam een lans breken voor meer samenwerking tussen de school en de (lokale) culturele dienstverlening. Scholen maken daar te weinig gebruik van, terwijl culturele centra dat in hun beleidsnota hebben opgenomen. Steven D’Haens van Het Talent-Rijk wil leerlingen helpen om te ontdekken waar hun sterktes liggen. Die kennis is belangrijk om juiste (studie)keuzes te maken en om meer zelfzekere personen te worden. Cindy Maas van de startende coöperatie Relax In De Klas stelde haar begeleidingsproject voor dat leerkrachten moet opleiden om meer en systematisch rustmomenten in de klas in te lassen. Katja Schipperheijn werd door haar negenjarige dochter uitgedaagd om een sociaal mediaplatform voor de lagere school te ontwikkelen en dat werd sCool. Het moet kinderen in de lagere school digitaal uitdagen en hen opleiden tot wijze gebruikers van sociale media. Steven Cnudde wil zijn droom realiseren: een school oprichten waar voldoende aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling van elke leerling. Bewegen, sociale interactie en kennis aanreiken in workshops zijn de uitgangspunten voor die nieuwe school met een goede balans tussen vrijheid en sturing. De club van Anders Groeien wil inzetten op opleiding voor onderwijstalenten. Koen Cools en Joke Klaassen van de Lerarenopleiding Thomas More Kempen kwamen hun persoonsvormend cultuurtraject voorstellen waarbij de leraar in spe de straat op, de wereld in gestuurd wordt. Inès Formesyn wil met Foxbox leerlingen van haar school, met een psychologisch moeilijker verhaal, tewerkstellen. Zij kunnen er eigen creaties maken met een verhaal, dat bedrijven kunnen lenen in de vormen van jaarabonnementen. Filip Burgelman vroeg aandacht voor het project Het Merk Ik van Thomas More Mechelen waar studenten/leerlingen in de grootst mogelijke vrijheid leren handelen binnen een keuzevak van een opleiding. Zij leren aan den lijve dat die vrijheid de grootste troef van het traject is, maar tegelijk ook het moeilijkste om mee om te gaan.

Na de voorstelling kon iedereen een gesprek aangaan met deze onderwijsvernieuwers. Dat gebeurde met heerlijke hapjes en een drankje. Aan de tafel waaraan uw verslaggever zat werd inhoudelijk sterk en gretig van gedachten gewisseld en kwamen tal van interessante suggesties voor de onderwijsvernieuwers aan bod. Een begeesterend gesprek met mensen uit tal van domeinen. Het werd nog eens duidelijk dat heel wat mensen op een andere manier over onderwijs willen nadenken. Het is alsof ze ineens genoeg zuurstof krijgen of naar zuurstof gaan zoeken en die onder andere vinden bij het Mysterie Van Onderwijs. Een bijzonder geslaagde avond vol goesting waar creativiteit en bezieling mekaar ontmoetten.

Wie meer informatie wil over de tien voorgestelde projecten:

Fien Bombeke: Over mijn vak heen – [email protected]

Kristien Druyts: matchmaking Canon Cultuurcel – [email protected]

Steven D’Haens: Het Talent-Rijk – [email protected]

Cindy Maas: Relax in de klas – [email protected]

Katja Schipperheijn: sCool – [email protected]

Steven Cnudde: nieuwe schoolmodel met aandacht voor hart en buik – [email protected]

Anders Groeien: [email protected]

Koen Cools en Joke Klaassen: Educatie in Lerarenopleiding – [email protected] en [email protected]

Inès Formesyn: Foxbox – [email protected] en [email protected]

Filip Burgelman: Het Merk Ik – [email protected]

 

 

>>>  Meer info over Mysterie Van Onderwijs vindt u hier.