Hoe meld je discriminatie?

Heb je het gevoel dat je gediscrimineerd werd door de politie? Heb je totaal geen idee bij wie dit moet melden? Hoe meer meldingen er worden ingediend, hoe duidelijker het probleem zichtbaar wordt. Laat van je horen.
Hoe meld je discriminatie?

Als er weinig meldingen zijn, wilt dat zeggen dat er zogezegd geen probleem is. Maar dat is niet het geval. Deze vicieuze cirkel moet doorbroken worden.

 

Heb je het gevoel dat je gediscrimineerd werd door de politie? Heb je totaal geen idee bij wie je dit moet melden? Kif Kif merkt dat de drempel veel te hoog is om een klacht in te dienen wanneer je gediscrimineerd bent. Als er weinig meldingen zijn, wilt dat zeggen dat er zogezegd geen probleem is. Maar dat is niet het geval. Deze vicieuze cirkel moet doorbroken worden. Hoe meer meldingen er worden ingediend, hoe duidelijker het probleem zichtbaar wordt. 

Deze fiche geeft alle stappen weer om een melding in te dienen. Laat van je horen!

Dien een klacht in!

Er zijn 2 officiële instanties die bevoegd zijn om uw klacht op te nemen.

Meldpunt Discriminatie (Antwerpen)

1.       ONLINE : https://www.antwerpen.be/nl/e-loket/meldpunt-discriminatie-klachten

2.       TELEFONISCH: 0800 94 84 3

3.       PERSOONLIJK : De Coninckplein 25 2060 Antwerpen

Elke stad heeft zijn eigen Meldpunt.  Ben je niet van Antwerpen, maar wil je graag een klacht indienen? Mail dan naar [email protected] en we geven je de gegevens van het Meldpunt uit jouw stad.

Interfederaal Gelijkekansencentrum

1.       ONLINE: http://www.diversiteit.be/slachtoffer-van-discriminatie-0

2.       TELEFONISCH: 0800 12 800

3.       PERSOONLIJK : Koningsstraat 138 1000 Brussel

 

Contacteer of ga langs bij een van deze instanties. Zij zullen luisteren naar je verhaal en kijken naar de aanwijzingen die hebben geleid naar discriminatie. Het Meldpunt valt onder het Interfederaal Gelijkekansencentrum en heeft dus eenzelfde werking.  

 

Wat gebeurt er met mijn klacht?

>  Je hebt een klacht ingediend via een van de bovenstaande opties

>  Zij hebben je verhaal + eventueel bewijs, getuigenissen en aanwijzingen genoteerd

De klacht wordt doorgegeven naar Intern Toezicht. Intern Toezicht is een onpartijdige dienst vanuit de politie.  Zij onderzoeken deze klacht op een grondige en objectieve wijze.

Er zijn 2 mogelijkheden:

1.       Intern Toezicht seponeert de klacht, omwille te weinig aanwijzingen naar discriminatie.

2.       Intern Toezicht concludeert dat er discriminatie is plaatsgevonden. Er wordt een tuchtprocedure gestart tegen de dader in kwestie.

Heb je nog vragen, stuur dan een mailtje naar [email protected]