Op stap met Chomsky: het samenspel van macht, conflict & beeldvorming

De bekende politicoloog Noam Chomsky, wordt vaak terecht omschreven als één van de meest invloedrijke intellectuelen in de wereld. Volgend jaar wordt hij negentig. Met dit ‘Chomskiaanse’ dossier brengen we daarom een ode aan deze uitzonderlijke figuur.

Artikels

11/11/2017 - 11:30 Jonas Slaats
Het woord ‘propaganda’ wordt over het algemeen voorbehouden voor de berichtgeving in totalitaire regimes waar de mediakanalen in handen zijn van de machtshebbers. Maar ook in de ‘vrije’ media van democratische landen kan je verschillende voorbeelden van propaganda aantreffen.
31/10/2017 - 07:51 Jonas Slaats
Van de media wordt verwacht dat ze het bredere publiek informeren en machtsstructuren aan een kritische blik onderwerpen. Die opdracht vervullen ze dikwijls niet. Een vijftal 'filters' zorgen er immers voor dat de beeldvorming in onze media dikwijls sterk gekleurd is.
11/10/2017 - 07:11 Jonas Slaats

Het is altijd een bijzonder nuttige en verhelderende oefening om de hedendaagse internationale spanningen vanuit een ‘Chomskiaanse bril’ te bekijken. En wie bereid is om die bril nog eens op te zetten, kan zich samen met Chomsky de vraag stellen: “Who rules the world?”