Auteur: Orlando Verde

25/01/2016 - 18:05 Orlando Verde

Met ernstige streefcijfers probeert the Academy de hele filmindustrie in gang te doen schieten op vlak van diversiteit. Ze zijn daarvan bewust dat een hegemonisch systeem zichzelf reproduceert tenzij er drastische maatregelen genomen worden om het te doen veranderen.

13/01/2016 - 03:01 Orlando Verde

Als een documentairemaker een fictiefilm beslist te draaien, is het ergens logisch dat die afstand probeert te nemen van een realistisch register. Dat is alleszins wat Manu Riche deed met zijn verfilming van Dimitri Verhulsts Problemski Hotel.

09/12/2015 - 10:41 Orlando Verde

Ons geheugen is kort, daarom al moeten we dankbaar zijn dat de zoektocht van Les Cowboys meer dan twintig jaar geleden begint, met de verdwijning van Kelly, een tienermeisje dat geradicaliseerd lijkt te zijn door de invloed van moslimextremisten.

16/11/2015 - 02:29 Orlando Verde

“Een oorlogsdaad,” zegt de ene. De andere waarschuwt voor de herhaling van de geschiedenis en vreest dat de oorlogsretoriek van gisteren de oorzaak vormt van de wandaden van vandaag. Tegelijkertijd is ‘oorlogsdaad’ een fundamentele vaststelling dat dit geen geïsoleerd geval is.

10/11/2015 - 23:55 Orlando Verde

Zeker in tijden wanneer men vrijwillig naar onthoofdingen kijkt, zou het hypocriet zijn om Black af te rekenen op het weergeven van een gewelddadige tijdsgeest.

10/11/2015 - 23:40 Orlando Verde

Sufragette is een ernstige studie van de mens als activist, van de passie als drijvende kracht van het verzet, van verzet als zingeving. En dat geldt vandaag even veel als honderd jaar geleden.