Nieuw Kif Kif (e)boek: Vijf mythen over islamofobie

In de maatschappelijke debatten rond racisme en discriminatie roepen weinig woorden zo’n hevige reacties op als het woord ‘islamofobie’. Dit kleine, krachtige boekje van antropoloog Martijn de Koning is bijgevolg meer dan op zijn plaats. Het tilt de discussies over de thematiek op een hoger niveau.

Door: Kif Kif - 05/12/2019 - 16:07

Als onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen houdt Martijn De Koning zich al enkele jaren met de thematiek van islamofobie bezig. Het viel hem op hoe telkens opnieuw gelijkaardige en problematische argumenten naar voor geschoven worden om de term ‘islamofobie’ aan de kant te schuiven. Hij bundelde ze in vijf mythes die hij elk in een apart hoofdstukje ontkracht. 

Martijns boekje schetst op die manier een soort basisnorm voor verder debat. Opiniemakers, beleidsverantwoordelijken en politici die zich fel willen uitspreken tegen het gebruik van de term, behoren zich eerst te verantwoorden tegenover deze basisnorm. Het is immers van belang dat we een aantal concrete feiten en logische vertrekpunten onder ogen zien wanneer we het debat over islamofobie op een zinnige manier willen voeren.

Het boekje kan je gratis downloaden in verschillende formaten via deze pagina op onze site. Het is ook beschikbaar via verschillende online eboekdistributeurs (Amazon, Apple, Kobo, etc.)

Een gedrukte versie van het boekje is verkrijgbaar voor 5€ (+ eventuele verzendkosten). Je kan een exemplaar bekomen op het bureau van Kif Kif of bestellen via  [email protected].