Etnisch profileren

Een bundeling analyses en inzichten rond de problematiek van etnisch profileren bij veiligheidsdiensten.

Artikels

03/04/2019 - 11:04 Tsane Effiong

Cijfermateriaal erover bestaat (nog) niet, maar het is wel degelijk een probleem in ons land. Etnisch profileren - politie die burgers zonder aanleiding, enkel gebaseerd op hun uiterlijk, aan controles onderwerpt - creëert wantrouwen tussen burger en politie en is een vorm van discriminatie.

01/04/2019 - 10:52 Kif Kif

Persoonlijke verhalen kunnen raken. Daarom maakten Kif Kif, Uit De Marge, Amnesty International en De Roma verschillende filmpjes met getuigenissen van etnisch profileren. De problematiek moet immers veel hoger op de politieke agenda.

31/05/2018 - 17:59 Kif Kif

Amnesty International organiseerde samen met vele partners een conferentie over etnisch profileren, met focus op de Belgische context en bijdragen van experten uit België, Nederland en het VK. Dat leverde meer inzicht op de urgentie van de situatie en de huidige stand van zaken: "Het is belangrijk te begrijpen dat een politiecontrole geen kleinigheid is, maar een interactie die mensen in gevaar brengt als die uit de hand loopt."

06/01/2018 - 10:53 Yassine Boubout

Er moet een hogere standaard gelden voor politieagenten gezien de aard van hun beroep (monopolie op geweld en ordehandhaving). Vooral voor hen – meer dan voor burgers – moet er een absolute nultolerantie gelden t.a.v. racisme.

15/09/2017 - 11:49 Yassine Boubout

Het vertrouwen tussen jongeren en agenten moet terug opgebouwd worden. Door sterke samenwerkingen met jeugdwerkingen en wijkdiensten. Dit is een project dat veel tijd en geduld vraagt, maar het zal het vertrouwen versterken en zo het werk van de politie makkelijker en aangenamer maken.

04/08/2017 - 13:05 Mohamed Barrie

Mechelse agenten moeten voortaan iedere identiteitscontrole registreren, een gewaagde maar voor sommigen nodige stap tegen ‘ethnic profiling’ door de politie. Dat nieuws werd begin juli bekend gemaakt tijdens een Mechels debat, waar nog veel meer te horen viel.