Religie en Beeldvorming

Diversiteit is een realiteit. Een realiteit die vaak ongenuanceerd aan ons voorbijgaat. Al te snel vervallen we in vooroordelen wanneer we het over ‘dé ander hebben’. Waarom niet eens die nuance benadrukken en ons de vraag stellen of er wel zoiets bestaat als ‘dé moslim’, ‘dé christen’ en ‘dé jood’.

Artikels

31/08/2012 - 10:22 Nele Janssen

In de media worden moslims nagenoeg altijd over dezelfde kam geschoren. Een eerste reden is wat men in de antropologie het alteriseringsmechanisme noemt, waarbij je het anders zijn van ‘de ander’ gaat proberen te legitimeren door je te concentreren op verschillen.

06/07/2012 - 10:24 Nele Janssen

Het grootste probleem met de islam is dat men het er zo vaak over heeft, zij het op een positieve of een negatieve manier. In de media heeft men de neiging om tal van maatschappelijke problemen, politieke problemen, economische problemen, te verbinden aan de islam.

19/06/2012 - 21:34 Eric Hulsens

De uitspraak van de tuchtcommissie van de Université Libre de Bruxelles is gevallen: haar personeelslid Souhail Chichah krijgt voor de actie Boerkablabla een maand schorsing met behoud van wedde.

17/06/2012 - 14:46 Barbara Van der Hallen

In zijn reactie (DM 11/6) op mijn lezersbrief (DM 8/6) trekt professor Etienne Vermeersch enkele overhaaste conclusies. Ik heb hem niet als persoon willen vergelijken met Belkacem. Wel hekelde ik het veralgemenende discours en de denigrerende toon.