Label: psychologie

Eva Dierickx, Kato Luyckx en Kif Kif-communicatiemedewerker Zarissa Windzak schreven het boek 'Sssst! Dat mag je niet zeggen': een boek over antiracistisch, genderbewust, inclusief en body positive opvoeden. Kif Kif publiceert een passage over activisme en zelfzorg. De tekst is specifiek gericht op mensen met kinderen, maar bevat waardevolle inzichten voor iedereen die worstelt met het volhouden van activisme zonder eraan onderdoor te gaan.
 

01/03/2023 - 16:00 Naomi Mike

Microagressies – een subtiele vorm van discriminatie waar mensen uit onderdrukte groepen op dagelijkse basis mee te maken krijgen – leiden tot verdriet, angst en kwaadheid bij de doelwitten ervan. Dat blijkt uit onderzoek dat ik uitvoerde in het kader van mijn masteropleiding Gender en Diversiteit. Of en hoe zij op die agressies reageren, verschilt per persoon en situatie. Strategieën variëren van het duidelijk veroordelen van de microagressie, tot reageren met humor of het vermijden van bepaalde gespreksonderwerpen of plekken, zo blijkt uit de onderzoeksresultaten.

11/01/2023 - 13:05 Ilona Roesli

Voor veel antiracisme-activisten van kleur eist de strijd tegen racisme een zware mentale tol. De rol van ons geheugen is daarbij niet te onderschatten, blijkt uit nieuw psychologisch onderzoek. Herinneringen aan eerdere racistische incidenten leveren stress op, en anticiperen op mogelijke onveilige situaties zorgt voor een beperking van onze bewegingsvrijheid. Kunnen we de kracht van ons geheugen ook op een positieve manier inzetten in de antiracistische strijd?

10/11/2022 - 15:03 Christelle Baseke Kaisala

Als persoon met roots buiten België heb ik mezelf lange tijd in vraag gesteld. Correctie: mijn identiteit werd als persoon van kleur vaak in twijfel getrokken. Naast de alomtegenwoordige discriminatie en othering in witte omgevingen, stond binnen de Congolese gemeenschap mijn zwartheid ter discussie omdat ik een bounty zou zijn. Donker van buiten en wit van binnen, zoals het bekende merk chocoladereep. Ik pleit ervoor om identiteiten niet langer in hokjes te plaatsen. Maar is dit haalbaar in een samenleving die verdeeld is door structurele uitsluitingsmechanismen?

19/05/2022 - 16:37 Christelle Baseke Kaisala

De psychische gevolgen van zowel individueel als institutioneel racisme op het mentaal welzijn van de slachtoffers worden onderbelicht. Nochtans zijn antiracistische activisten het er unaniem over eens: racisme kan een bron van stress zijn voor degenen die het ervaren. Het brengt hen in een constante staat van hyperwaakzaamheid, wat emotioneel uitputtend is.

15/07/2020 - 14:30 Jasmin Tabaković

Afgelopen zaterdag, 11 juli, vierde Vlaanderen de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap. Voor mij heeft die dag een heel andere betekenis. Op 11 juli herdacht ik net zoals zoveel Bosniërs, de genocide van Srebrenica, 25 jaar na de zeer gerichte massamoorden op meer dan 8.000 Moslim jongens en mannen. Dit lijken twee uitermate verschillende herinneringen gekoppeld aan diezelfde datum, twee uitermate verschillende politieke implicaties en contexten.

04/12/2018 - 15:02 Miranda Ntirandekura Aerts

Op zondag 21 oktober 2018 organiseerde de Vereniging voor Adoptiekind en Gezin vzw (VAG) de 11de Dag van de Adoptie in Technopolis te Mechelen. Dit is een familiedag die ruimte biedt voor ontmoeting maar waar geïnteresseerden ook informatie kunnen krijgen en vorming volgen. Miranda Ntirandekura Aerts, zelf geadopteerd en klinisch psychologe van opleiding, verzorgde er een lezing met aansluitend een panelgesprek. Kif Kif mocht haar tekst publiceren.